Selasa, Mei 17, 2011

Sastera: Pengaruh dan Kecenderungan Semasa


ERA yang lalu telah dicipta sebagai sejarah. Apa-apa gerakan pun demikianlah. Kegiatan kesenian pun sama. Kecenderungan para aktivis akan berakhir jua pada satu tempoh, ia akan dimulakan lagi oleh generasi baru, begitulah putarannya - bermula dan berakhir, kemudian bermula lagi. Inilah senarionya, yang patah tumbuh dan berganti. Ada gerakan baru, kononnya, terjadi masa ini, entah apakah ada benarnya. Pada saya ia bukan gerakan baru tetapi satu putaran yang baru dimulakan, satu gerakan masa sudah. Ia bagaimanapun menyebabkan dunia seni sastera tidak merasa dewasa, belum sempat ke arah itu, ia mati tiba-tiba.

Politik pernah mendominasikan gerakan sastera, bila orang politik terlibat ia bagaikan air yang sedang sarat selepas hujan lebat di daerah ulu. Bahasa dan Gapura bangun dibangunkan oleh gerakan politik. Kedua-duanya hebat tetapi merundum setelah tokoh-tokoh politik tidak mempedulikannya lagi. Persatuan penulis yang dimaksudkan terus bergerak tetapi banyak sekali hambatan yang terpaksa ditanggung oleh pendukung-pendukungnya.

Puisi bergema tanpa sempadan apabila Perdana Menteri sendiri menuilis dan membacakan puisinya di arus perdana, ini diikuti ramai dan menjadi gelombang yang hebat. Puisi-puisi mereka diadaptasi menjadi lagu yang popular walaupun nilai seni bukan apa-apa. Kerana merka orang politik yang berkaliber dan berpengaruh. Sastera hidup di media. Media elektronik menyediakan medannya di kaca TV kerana menterinya amat meminati puisi.

Surat khabar pernah mempunyai kerangka sastera yang hebat ketika ketua pegarangnya seorang penggerak sastera.Editor surat khabar mempengaruhi setinggi mana tahaf kreativiti puisi dan cerpen yang ia kelolakan. Di Sabah, kita boleh perhatikan paksi ini. Utusan Borneo menjadi pilihan penulis mapan berbanding Daily Express dan New Sabah Times. Pengaruh individu amat mempengaruhi dunia sastera. Pengisian begini begitu diperlukan. Pada satu ketika ia berada di pelbagai arena, kemudian hilang, jatuh dan bangunnya mengikut rentak dan pengaruh semasa.

Begitu juga yang terjadi di agensi-agensi seperti DBP di Sabah. Kita boleh perhatian bermula dari Haji Mohd Ariffin Siri hinggalah kepada pengarah yang sekarang ni, kita boleh buat paksi mereka masing-masing. Saya percaya anda yang pernah ada pada era yang lalu itu dapat mengenangnya kembali. Dan kita ingin kembali pada pasca abad 20 ini, apakah benar wujud gerakan baru dengan bergemanya pencarian hal tuju sastera di samping kedengaran suara yang lebih berani menyatakan sasteranya sudah mati! Mari kita bincangkan hal ini secara dewasa dan hujahan yang kental.


PUSTAKA IQBAL NAZIM

Sabtu, Mei 14, 2011

Licentia Poetica

SESEBUAH karya mempunyai unsur tertentu seperti kovensi, pembaharuan atau penyimpangan. Ini tidak dapat dielakkan. Namun begitu tahap kovensi, pembaharuan atau penyimpangan tidak sama antara sesebuah karya dengan karya yang lain. Terdapat karya yang mempunyai unsur kovensi secara keseluruhannya mengandungi sedikit pembaharuan, tanpa banyak melakukan penyimpangan. Kreativiti pengarang sebenarnya menentukan sama ada sebuah karya yang dihasilkan mempunyai unsur Licentia Poetica, pembaharuan, kovensi atau peyimpangan.

Definisi konsep Licentia Poetica merupakan kebebasan imaginatif dan linguistik yang diberikan kepada penyair untuk menyimpang atau meninggalkan bentuk-bentuk atau aturan yang biasa digunakan. Penyimpangan ini termasuklah daripada segi sintaksis, tatabahasa, diksi, kebenaran sejarah, anakronisme dan bentuk yang dipercayai dapat memberikan kepuasan imaginatif dan kesan metrikal. Biasanya ia digunakan dengan kesedaran untuk memperkuat karya yang dihasilkan dan tidak digunakan secara sewenang-wenang tanpa mengukur daripada sudut keindahannya (Awang Azman, 2003:36, Baldick:1991, Abrams:1990).

Kebebasan dibenarkan kepada penyair untuk memantaatkan aspek bahasa bagi keperluan dalam pengucapan figuratif yang lebih berkesan, arkaik, rima dan sebagainya. Kebebasan ini bergantung pada makna akhir yang diingini penyair tersebut. Dalam konteks ini kebebasan bahasa dalam puisi lebih bebas daripada bentuk prosa lain, akan tetapi berbeza dari zaman ke zaman dan tidak kesemua kebebasan dapat dikategorikan sebagai licentia poetica (Gray, 1981:162). Hal ini demikian kerana ada kesilapan tatabahasa imaginatif yang terlalu tidak terkawal, memaparkan kesilapan tatabahasa yang lemah dan buruk dan tidak berjaya memberikan kesan yang sempurna kepada khalayak pembaca bukanlah dapat dianggap licentia poetica.

Menurut Jack Elliot Myers (1985:66) dalam The Longman Dictionary of Poetic Terms, kovensi merupakan teknik, stail dan alat yang lazim digunakan oleh penyair atau pengarang termasuk daripada segi baris, kandungan dan estetika zaman. Dalam perkembangan sastera, termasuk genre puisi, sesuatu yang dianggap inovasi pada sesuatu zaman akhirnya akan menjadi kovensi pada zaman yang lain, sebahagiannya kerana percubaan penyair untuk melakukan pembaharuan atau eksperimen dalam berkarya. Berdasarkan penyataan tersebut kovensi ialah stail, teknik atau alat yang telah biasa dilakukan dan diterima secara umumnya, termasuklah daripada segi bentuk atau isi kandungan. Hal ini menjelaskan betapa dinamiknya perubahan, khususnya dalam karya sastera. Menurut J.A.Cuddon dalam Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (1991) konsep kovensi mempunyai kesejajaran makna dengan takrifan oleh Jack Elliot Myers. Baginya, konvensi wujud melalui alat, prinips dan bentuk tertentu yang telah diterima umum oleh pembaca dan penulis yang akan melakukan pelbagai jenis kebebasan tetapi tertakluk pada batasan dan sekatan tertentu.

Istilah pembaharuan pula merujuk kepada unsur-unsur yang belum dipakai ataupun belum begitu lama dipakai. Menurut The Longman Dictionary of Poetic (1985:146) istilah dan konsep pembaharuan berasal daripada perkataan Latin yang bermakna ‘penemuan’ dan telah digunakan di Greek dan retorik klasik sebagai penemuan suatu hujahan yang merujuk kepada keaslian dalam bentuk kandungannya. Dari aspek yang lain pula, ‘pembaharuan’ untuk suatu tempoh tertentu akan menjadi kovensi pada waktu yang lain. Hal ini berlaku apabila khayalak dapat menerima sesuatu pembaharuan yang telah dilakukan.

Kini pembaharuan merujuk kepada keupayaan penulis mencipta sesuatu gaya baru dalam memerihalkan melahirkan karya kreatif. Gaya baru yang dibawanya sering menyerlahkan keaslian dan kesegaran daripada segi idea, bentuk ataupun teknik. Sejajar dengan itu, sering kali pembaharuan bertembung dengan kovensi yang telah bertunjang dalam sesuatu zaman dan genre. Dalam bidang kreatif khususnya, pembaharuan mungkin daripada segi pemilihan diksi, stail yang dipersegar dan bentuk. Namun tanpa disedari bagi penulis yang kurang ilmunya sering menganggap apa yang dilakukannya itu suatu pembaruan padahal hanyalah suatu kekalutan yang karut. Bukanlah pembaharuan apabila kebenaran sudah lama benar dan terjadi.

Istilah penyimpangan berasal daripada kata dasar ‘simpang’ (Kamus Dewan (1994:1282-1283) mendefinisikan ‘simpang’ sebagai sesuatu yang melencong atau bercabang daripada lurus. Penyimpangan bermakna perihal menyimpang daripada sesuatu. Istilah menyimpang mengungkapkan maksud ‘menjadikan melencong daripada arah asal’. A Dictionary of Stylisitcs (1995:116-118), yang merujuk istilah ‘penyimpangan’ sebagai ‘deviasi’ memerihalkan definisi dan konsep ini sebagai kelainan daripada biasa ataupun secara keseluruhannya. Kelainan mungkin mencetuskan atau melanggar peraturan biasa dalam struktur ilmu linguistik sama ada aspek fonologi, tatabahasa, leksikal ataupun semantik atau secara stilistiknya kurang biasa dan jarang dilakukan. Hal ini diperkuat dengan penggunaan unsur-unsur jalinan penulisan seperti metafora, personifikasi, arkaik dan anafora.

Nah, mungkin ditemukakan sesuatu daripada tulisan para penyair apakah karya yang disempurnakan itu suatu yang biasa yakni konvesi atau telah terjadi penyimpangan (deviasi) atau sesungguhan suatu yang baharu. Mungkin kebebasan licentia poetica terjadi setiap ketika kita berkarya tetapi harus berawas kerana apa yang bakal dihidangkan itu hanyalah kata-kata yang terpaksa diuji keberkesanannya terlebih dahulu bukan sekadar kata-kata atau teknik yang sengaja menjadikannya sesuatu yang baharu akibat kebebasan yang dibenarkan. Sebaliknya, jangan risau untuk melakukan pembaharuan dalam karya, kerana saya amat suka kepada kata-kata ini: sesebuah karya yang baik akan terasa sentuhannya apabila mampu mencernanya dengan kata-kata atau diksi yang baru dan segar.

Pustaka Iqbal Nazim
Kota Kinabalu

Bercerita dan BerjuangTIADA salahnya andai program sastera diadakan dalam skala yang kecil tetapi berterusan. Setuju dengan saran Profesor Sahlan Mohd Saman dalam sebuah pertemuan penulis, menyebut bahawa sebuah hadiah yang besar tidak praktikal jika ia dilakukan sekali seumur hidup berbanding jumlah yang kecil tetapi berpanjangan dari satu generasi ke satu generasi.

Namun ia perlulah dirancang, terancang mengikut keperluannya, barulah akhirnya sampai kepada matlamat. Jika tidak, sama sahaja. Berjuang tanpa juang, samalah berapi membakar hujah malangnya terbakar sendiri menjadi debu akhirnya berterbangan di angkasa entah ke mana!

Bercerita dan berjuang, dua kata yang sepatutnya sinonim dalam usaha mengangkat maruah sastera Melayu kita. Kita berkisah tentang bangsa kita yang sentiasa dipandang kecil apabila melihat kedaifan kita sebagai pengarang. Padahal pengarang mempunyai dimensi yang hebat dalam memperkatakan fikirannya. Kemudian berjuang, memperjuangkan kebenaran apa yang difikirkannya baik buat bangsanya. Malang sekali, dua faktor ini hanya merupakan hiasan pihak-pihak yang meneguk di air keruh. Berbasa-basi memperkatakan tentang sastera namun pada masa yang lain mengambil mudah apabila meletakkan sastera dan para pendudukungnya pada tempat yang kurang wajar.

Ahli sukan negara lebih mulia berbanding seorang sasterawan yang banyak berfikir. Siapakah yang lebih mengukir jasa antara dua jaguh sukan dan sastera? Antara nama dan fikrah, sudah tentu ramai yang meletakkan sukan berbanding sebuah novel. Orang lebih melihat pada kelajuan lari, tangkas meraih piala. Orang sanggup berbaris membeli tiket di stadium berbanding undangan percuma sebuah persembahan teater, misalnya. Orang sanggup menghabiskan wang menghantar SMS untuk sebuah program realiti berbanding membeli buku.

Nilai jati diri masyarakat kita tidak mudah diubah. Mereka mudah berubah tetapi perubahan budaya atau cara hidup mereka lebih cenderung kepada cara hidup yang mewah, berliburan tanpa batasan. Inilah pilihan mereka.

Bagi penulis, mereka perlu memiliki jiwa yang besar. Hadapilah dunia nyata kini dengan semangat yang kuat. Memang diakui wujud perbezaan yang ketara antara dahulu dan sekarang. Perjuangan sastera dahulu dan sekarang mengalami perbezaan sentuhan. Perjuangan tetap wujud tetapi tanpa sentuhan yang berkesan. Persepsi masyarakat sudah tidak begitu kelihatan. Kurang berhujah apatah lagi berani menyanggah apabila masyarakat telah dibiasakan oleh pesta yang tidak menguji minda. Diadakan program besar tetapi impaknya tidak kekal. Baca puisi berhari-hari tanpa henti, apa impaknya kepada sastera itu sendiri selain penobatan yang akan berakhir bila-bila masa. Sastera menjadi bukan apa-apa. Sastera terpisah, dipisahkan dengan tanggapan kuasa tidak terletak pada kata-kata indah yang berlapis makna, kuasa tidak terletak pada sahsiah jiwa yang membara.

Akhirnya terjelmalah insan yang kasar, lupa akar budaya dan tonggak budi, mencipta api untuk menjadi lebih rakus. Jika mencipta pantun, pantunnya tidak lagi berpaut pada langgam yang indah, sajaknya tidak lagi membentuk metafora yang bermata makna, tidak lagi peduli betapa irama syair telah menyebabkan seni irama yang merangsang jiwa yang halus. Suara penyair dipimpin oleh ragam amarah hingga enggan mengirim sebarang kebenaran kepada sasaran. Penulis sudah tak terbimbing lagi. Mereka bangun semulajadi tetapi tidak terarah. Penulis lahir sendiri bagai anak kehilangan ibunya.

Memiliki jiwa yang besar tidak patut melahirkan penulis yang cepat terluka dan mudah naik darah. Para penulis wajar melihat semua ini dengan pandangan yang jujur. Tanpa berhenti untuk bercerita dan berjuang walaupun di hadapan mereka ranjau cabaran, kerenah manusia yang tidak pernah putus asa untuk menyebabkan orang lain jatuh susah dan kerenah manusia yang bodoh sombong, angkuh dan ego. Semua ini asam garam peristiwa yang berlangsung dan harus diharungi.

Pustaka Iqbal Nazim
Kota Kinabalu

Jumaat, Mei 13, 2011

Sasterawan didahulukan, Keutamaan Karya Diutamakan

KITA inginkan juga kemeriahan dunia persuratan sebagaimana pernah dilalui pada dekad-dekad yang lalu. Terlalu banyak peristiwa untuk sastera yang dirakam tidak terjadi lagi ketika ini. Maksud saya, peristiwa yang seharusnya diwarisi generasi kini telah senyap, bahkan boleh juga diungkapkan sebagai telah berkubur tanpa sebarang tanda.Selalu dicari jawapan kepada pertanyaan ini: di manakah silapnya? Sekali lagi saya ingin berkata bahawa mencari kesilapan menyebabkan terlalu banyak hal-hal remeh-temeh ditemui. Menyalahkan pihak itu dan ini, individu itu dan ini yang hanya membuang waktu tanpa titik padahal jawapannya yang tepat ialah bagaimana mengatasinya.

Sering kedengaran masalah besar kegiatan sastera buntu, berbantut dengan ketara sekali disebabkan kendala kewangan. Mana-mana agensi berkaitan akan mencatatkan demikian. Seakan-akan sudah ada cop mohor untuk meletakkan jawapan yang sama. Tetapi memang benar jawapan ini betul-betul 'kurang tepat'. Ironinya ada aktiviti yang tidak begitu berkaitan tetapi tidak timbul pula soal kewangan. Inilah yang menyebabkan aktiviti persuratan menjadi layu, lesu, malas, lemas dan sebagainya lagi. Namun begitu bila mengingatkan wujud satu tanggungjawab yang lain bahawa dunia sastera tidak semestinya tertakluk kepada ada atau tidak ada kewangan, kita tidak menghadapi masalah untuk melakukan apa juga program berkaitan. Kita sudah begitu lali dengan ungkapan klise, kami minta maaf kerana tidak dapat menyediakan dana dan seterusnya. Dan apabila memberikan dana, kita dikejar pula untuk memberikan laporan tentang aktiviti yang dijanjikan padahal kita telah pun melakukan banyak aktiviti yang masih relevan dan menepati keperluan pemberian sesuatu dana itu.

Kerana itu saya setuju, para penulis atau penggiat bidang persuratan membuat kerja dengan gigih. Kita perlu menyatukan buah fikiran untuk mengangkat dunia sastera, dunia penulis itu dengan cara kita sendiri. Kita perlu wujudkan gerakan bertindak yang lebih efisyen, berhala tuju, bernas, berani, bermutu, tepat, telus dan sebagainya lagi kerana inilah jalan terbaik untuk menentukan dunia penulisan itu lebih dihormati. Berbeza dengan dunia kewartawanan, penulisan kreatif tidak dilihat boleh memberikan sebarang pulangan kepada mereka yang berkepentingan. Padahal inilah dunia yang sukar diterokai, hanya mereka yang memiliki bakat hebat sahaja boleh melakukannya. Sayangnya bakat yang hebat itu sering sekali diperlekeh. Jika seorang menteri boleh mengatakan citra kaum penulis ini tempatnya di muzium, apatah lagi orang awam yang lain, memperlihatkan sejauh mana sikap seseorang itu terhadap sastera kreatif. Apabila menteri yang bercakap tentang retorika seni budayanya ia hanya berupa salutan emas sedang di dalamnya kosong belaka. Seni budaya masih tertumpu hanya kepada busana dan aksesori, alatan muzik, irama etnik, tarian tradisi, langskap warisan dan tidak ketinggalan gambar-gambar kuno yang lusuh dalam lipatan sejarah masa sudah. Ini perlu diubah, perlu juga dibetulkan sebagai persepsi yang lebih sempurna, lebih menyeluruh agar dunia mengetahui bahawa dalam keunikan bangsa kita terwujud di dalamnya pelbagai elemen yang perlu didalami.

Cerita-cerita rakyat misalnya, merupakan bahagian penting kehebatan sastera bangsa kita yang harus dibanggakan, yang telah pun berkembang sesuai dengan peredaran masa. Kreativiti rakyat mencipta kisah berdasarkan peristiwa demi peristiwa membentuk sahsiah dan pemikiran masyarakat yang mewakili bangsanya. Mengapa kita tidak merasa bahagia atau setidak-tidaknya beruntung memiliki kumpulan genius yang kreatif menerusi mata pena para penulis hebat tersebut.

Kehadiran para sasterawan tidak begitu ketara berbanding profesion yang lain dalam sebarang upacara rasmi negeri. Saya melihat, apabila para penulis sendiri tidak dilibatkan dalam upacara sastera itu sendiri, apatah lagi bagi majlis-majlis rasmi kerajaan! Kepelikan ini pada saya perlu dibetulkan dan siapakah yang bertanggungjawab membetulkannya?

Melihat kembali peranan yang perlu difikirkan oleh mana-mana agensi yang diberikan amanah mengikut bidang masing-masing, kita mungkin boleh mengingatkan jangan sekali-kali mengabaikan golongan apa pun yang mereka benar-benar terlibat. Dalam konteks sastera, penulis wajar diutamakan. Sealiran dengan slogan 1 Malaysia, kita selaraskan slogan ini: sasterawan didahulukan, pencapaian karya diutamakan. Apabila ramai tokoh sasterawan veteran kita meninggalkan kita dan dunia sastera selamanya, kita tidak dapat meletakkan sesiapa kerana siapakah 'sesiapa' itu dalam barisan utama penulis yang ada masa ini. Tolong bantu saya siapakah barisan penulis yang telah mencapai status sasterawan yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh seperti Datuk Haji Ismail Abas (Amil Jaya), Datuk Haji Shuhaibun Yussuf, Haji Harun Haji Salleh, K.Bali (menyebut beberapa nama utama). Setakat ini keadaan ini belum jelas dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa pun. Pada pengamatan penulis nama-nama ini wajar diberi keutamaan misalnya Azmah Nordin, Haji Ismaily Bongsu, Emin Madi, Hajah Zaiton Ajamain, Jasni Matlani dan Hassan Saprin berdasarkan pencapaian genre masing-masing selain tokoh-tokoh yang masih ada seperti Datuk Haji Jamdin Buyong, Datuk Hajah Noraini Datuk Salleh, ABM Fajeer, Surya Irawan, Datuk Mohd Yaman Haji Ahmad Mus, Datuk RM Jasni dan Hajah Dayang Salmah Salam.

Kita telah berjaya di peringkat Asia Tenggara apabila Amil Jaya (Datuk Haji Ismail Abas) dan Azmah Nordin dinobatkan sebagai penerima SEA Write Award. Pencapaian kedua-dua tokoh ini memang tidak perlu diragui, Azmah misalnya telah menggarap kreativitinya melalui karya-karya roman yang cukup hebat. Amil Jaya tokoh pemikir yang telah meninggalkan banyak bahan rujukan untuk tatapan anak bangsanya. Kedudukan ini perlu diperhebatkan. Bukan semata-mata lebih ramai penerima anugerah berprestij Asia Tenggara itu dari Negeri di Bawah Bayu ini. Tidak semestinya begitu selagi para penulis tidak membuktikan kemampuan mereka menulis buku dan teruji berjaya mengangkat intipati sastera dengan cemerlang.

Hampir setiap dua tahun, Hadiah Sastera Sabah (HSS) telah menilai karya-karya penulis Sabah, terutama novel yang wajar dihimpun semula sebagai bahan analisis terpenting. Beberapa orang penulis terbaik seperti Azmah Nordin, Ramlee Awang Murshid, Chacho Haji Bulah, Jusang Bolong, Ismail Salleh telah melakar nama melalui novel-novel yang diperakukan tinggi nilai sasteranya. Novel-novel seperti Bungalina, Pei Pan, Syumul, Iradat, Dukanya Abadi, Ralat (menyebut beberapa buah novel HSS) perlu digali agar sukma sasteranya dapat diperkatakan lebih meluas berdasarkan teori atau pendekatan sastera sedia ada. Para pelajar yang mengambil jurusan sastera boleh memilih karya-karya tersebut sebagai mauduk kajian mereka sebagaimana pernah dilakukan oleh Jasni Matlani yang membicarakan novel Pei Pan (lihat Kumpuan Esei Sastera Sabah Dalam Kritikan terbitan DBP, 2008). Kajian terhadap nilai sastera dan identiti yang mengehakmilikkan penulis-penulis tersebut sebagai sasterawan tersohor menjadi kesinambungan generasi penulis-penulis terdahulu. Cara begini merupakan antara langkah terbaik mengangkat lebih jauh karya-karya berkenaan, apatah lagi usaha membawa penulis dan karya sastera ke mercu mahakarya Sabah di landasan Nasional.

Bagi dekad-dekad mendatang, kita mengharapkan kelahiran karyawan-karyawan yang cemerlang dalam semua genre sastera. Dari sekarang kita perlu meletakkan satu tanda aras bagaimana meletakkan seseorang untuk mencapai kedudukannya melalui karya-karya yang dihasilkan. Dari semasa ke semasa penulis lahir dan berkembang, karya sastera diterbitkan begitu banyak sekali; sudah tentu ada kewajarannya mewujudkan satu panel untuk menilai, memilih dan menentukan tahap-tahap penulis dan tahap-tahap teks yang telah melalui hujahan dan uji kaji, yang memiliki keindahan tulen, kebaikan dan kebenarannya.

PUSTAKA IQBAL NAZIM